Mål: 2054-15

Dom eller beslut

Registrering av bouppteckning; fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.