Mål: 5725-14

Dom eller beslut

Uthyrning av boenderum för ensamkommande flyktingbarn har ansetts utgöra uthyrning av stadigvarande bostad.