Mål: 4323-14

Dom eller beslut

Fråga om en person som varit registrerad som styrelseledamot i ett aktiebolag uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala in arbetsgivaravgifter för bolaget.