Mål: 4004-14

Dom eller beslut

Förmedling av bostadsrätter har inte ansetts omfattas av undantag från skatteplikt enligt 3 kap. 9 § ML.Förhandsbesked angående mervärdesskatt.