Mål: 2316--2317-14

HFD 2015 ref. 26

Referat

Fråga om beskattning av vinster på pokerspel som anordnas utanför EES.