Mål: 74-15

Dom eller beslut

Förhandsbesked angående inkomstskatt.