Mål: 3143--3144-13

HFD 2015 ref. 19

Referat

Företrädaransvar har inte ansetts kunna göras gällande för den del av ett aktiebolags skuld som skrivits ned genom offentligt ackord under företagsrekonstruktion.