Mål: 4006-14

Dom eller beslut

Fråga om andelar i bostdsrättsförening utgör näringsbetingade andelar. Förhandsbesked om inkomstskatt undanröjt och återförvisat.