Mål: 2063-14

HFD 2015 ref. 8

Referat

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.

Dom eller beslut

Ränteförmån har inte påförts på belopp som beskattats som förbjudet lån.