Mål: 2706-14

Dom eller beslut

Fråga om tillämplighet av ventilen i ränteavdragsbegräsningsreglerna. Förhandsbesked om inkomstskatt undanröjdes.