Mål: 3763-14

Dom eller beslut

Den avgift som en fackförening tar ut för service som tillandahålls företag som tecknat hängavtal har bedömts som skattepliktig inkomst. Förhandsbesked angående inkomstskatt.