Mål: 249--250-14

Dom eller beslut

Ansökan om resning i mål om eftertaxering för 1995 för inkomst m.m.