Mål: 83--84-14

Dom eller beslut

Ansökan om resning i mål om eftertaxering för 1995 för inkomst m.m