Mål: 7838--7844-13

Dom eller beslut

Resning har beviljats i mål där en skattskyldig påförts skattetillägg avseende samma oriktiga uppgifter som legat till grund för ett tidigare ogillat åtal för skattebrott (ne bis in idem).