Mål: 321-15

Dom eller beslut

Sjukersättning. Prövningstillstånd meddelat i Kammarrätten.