Mål: 1898-14

HFD 2015 ref. 38

Referat

Fråga om en sökandes innehav av en skogsfastighet kan beaktas vid bedömningen av om det är uppenbart att den sökande inte behöver bostadsbidrag.