Mål: 2129-14

Dom eller beslut

Fråga om den försäkrade skäligen borde ha insett att hon fått för mycket livränta.