Mål: 8285-13

HFD 2015 ref. 21

Referat

Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersätning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut att inte anse honom arbetslös.

Dom eller beslut

Synnerliga skäl att pröva en för sent inkommen ansökan om arbetslöshetsersätning har i visst fall ansetts föreligga när sökanden avvaktat en domstolsprövning av arbetslöshetskassans beslut att inte anse honom arbetslös.