Mål: 6635--6636-14

Dom eller beslut

Arbetsskadelivränta. Prövningstillstånd meddelat i Kammarrätten.