Mål: 3306-14

HFD 2015 ref. 15

Referat

Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge.

Dom eller beslut

Fråga om avräkning från dagar med föräldrapenning för tidigare utgiven motsvarande förmån i Norge.