Mål: 3310-14

HFD 2015 ref. 64

Referat

Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård.