Mål: 1709-15

HFD 2015 ref. 71

Referat

Riksarkivets beslut att avslå en begäran om att få allmänna handlingar gallrade har inte ansetts vara överklagbart.