Mål: 6667--6669-14

HFD 2015 ref. 70

Referat

Ellagens reglering av nätföretagens avgiftsuttag utgör en sådan prisreglering som utesluter en tillämpning av kommunallagens självkostnadsprincip.