Mål: 7810-13

Dom eller beslut

Fråga om de omständigheter som kan läggas till grund för prövningen medför att kommunens beslut att placera viss förskoleelev vid annan skolenhet än den önskade ska upphävas.