Mål: 2793-14

HFD 2015 ref. 49

Referat

Ett landstingsbeslut som innebar att patientavgifter kunde betalas med kontanter enbart på två av landstingets vårdinrättningar ansågs strida mot lag.