Mål: 1540-15

Dom eller beslut

Betalningsskyldighet enligt 35 § djurskyddslagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.