Mål: 2267-14

Dom eller beslut

Fråga om Skatteverket är behörigt att pröva en ansökan om att en utländsk medborgare ska dödförklaras då dennes enda anknytning till Sverige är äktenskap med en person som är bosatt i Sverige.