Mål: 6642-14

Dom eller beslut

Laglighetsprövning enligt kommunallagen. Fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.