Mål: 2357-14

Dom eller beslut

Fråga om behörighet att pröva ansökan om dödförklaring.