Mål: 3262-14

HFD 2015 ref. 39

Referat

Med hänsyn till att domstolen tagit slutlig ställning till ett överklagande har en som återförvisning betecknad åtgärd ansetts utgöra ett överlämnande av handlingarna i målet till beslutsmyndigheten för verkställighet. Myndigheten har därmed inte ägt rätt att göra en förnyad materiell prövning.