Mål: 2180--2182-14

HFD 2015 ref. 28

Referat

Fråga om innehav av personliga tillhörigheter vid verkställighet av fängelstraff.

Dom eller beslut

Fråga om innehav av personliga tillhörigheter vid verkställighet av fängelstraff.