Mål: 5498-14

Dom eller beslut

Behörighet och legitimation för lärare och förskollärare. Återförvisat till kammarrätten.