Mål: 2472-14

Dom eller beslut

Indelning i byområden enligt rennäringslagen; fråga om prövningstillstånd i kammarrätt.