Mål: 884-15

HFD 2016 ref. 67

Referat

Ett statligt bolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för universitet och högskolor(Akademiska Hus AB) har ansetts utgöra ett offentligt styrt organ som ska jämställas med myndighet vid tillämpning av lagen om offentlig upphandling.

Dom eller beslut

Ett statligt bolag med uppdrag att äga och förvalta fastigheter för universitet och högskolor(Akademiska Hus AB) har ansetts utgöra ett offentligt styrt organ som ska jämställas med myndighet vid tillämpning av lagen om offentlig upphandling.