Mål: 6578-14, 6159--6160-14

HFD 2016 ref. 4, HFD 2016 ref. 3

Referat

Fråga om tillämpning av bestämmelserna om onormalt låga anbud vid offentlig upphandling (I och II).