Mål: 5866-16

Dom eller beslut

Rätt att ta del av allmän handling.