Mål: 3737-16

Dom eller beslut

Rätt att ta del av allmän handling.