Mål: 4970-14

HFD 2016 ref. 8

Referat

Fråga om undantag från personuppgiftslagens förbud för enskilda att behandla personuppgifter om lagöverträdelser som innefattar brott.