Mål: 4858-16

Dom eller beslut

Avvisad ansökan om rättsprövning i fråga om naturnamnet Andtjärnen, Härjedalens kommun.