Mål: 2360-16

Dom eller beslut

Ansökan om rättsprövning gällande godkännande av avtal mellan staten samt Svensk Travsport och Svensk Galopp; inhibition.