Mål: 951-15

Dom eller beslut

Upphävande av strandskydd inom områden som avses ingå i detaljplan för del av fastigheten Bokö 2:1, Nastensö, Karlshamns kommun.