Mål: 5293-15, 5645-15

Dom eller beslut

Ansökningar om rättsprövning av regeringens beslut i fråga om utvidgat strandsskydd vid sjön Sommen, Ydre och Boxholms kommuner.