Mål: 549--551-16

Dom eller beslut

Rättsprövning avseende ansökan från AB Trav och Galopp om tillstånd att anordna vadhållning i samband med hästtävlingar.