Mål: 5332-14

Dom eller beslut

Rättsprövning av Regeringens beslut avseende ansökan om tillstånd att utfärda examen.