Mål: 6349-15

HFD 2016 ref. 81

Referat

Fråga om det finns förutsättningar för befrielse från kontrollavgift enligt bestämmelserna om kassaregister.