Mål: 2828-16

Dom eller beslut

Väsentlig anknytning ansågs inte föreligga för en utomlands bosatt person som ägde 5,5 procent av aktierna med 10,3 procent av rösterna i ett svenskt börsnoterat bolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.