Mål: 5893-14

HFD 2016 ref. 29

Referat

Fråga om rätt till utbetalning enligt lagen om förfarandet vid skattereduktion för hushållsarbete när arbetet har betalats av annan än köparen.