Mål: 6744-15

Dom eller beslut

Trycksättning av fordonsgas har vare sig ansetts utgöra del av framställningen av gas eller del av en tillverkningsprocess i industriell verksamhet. Förhandsbesked angående energiskatt.