Mål: 4188-15

Dom eller beslut

En stiftelse har i visst fall inte ansetts ha ett allmännyttigt ändamål. Förhandsbesked angående inkomstskatt.