Mål: 4343-15

Dom eller beslut

Sjukpenning. Fråga om prövningstillstånd hos kammarrätten.